Hjemmeside

Den 26. og 27. januar 2023 er Leangkollseminaret tilbake!

Dersom du også har sittet å ventet på ubegrenset softis, diskusjoner med gode kollegaer og nytenkende kunnskap har tiden endelig kommet. Den 26. og 27. januar 2023 er det tid for Leangkollseminaret. 

Store norske leksikon forklarer «gammel vin på ny flaske» eller «Same shit, new wrapping» med «sjargong som beskriver at et produkt ikke er nytt, men at logo, navn eller design endres for å skjule det faktum at produktet er det samme som før».

Vi får høre Jørg Mørland ta oss gjennom et historisk perspektiv på nye behandlingsmetoder, kollegaer fra Helse Bergen prater om hvorvidt skreddersydd MBT kan være til nytte for mennesker med antisosial personlighetsforstyrrelse og ruslidelse, vi får høre om heroinassistert behandling, ketamin behandling og mye mer. Kan det være noe i å bruke gammel kunnskap i kombinasjon med ny informasjon, forklaringsmodeller og bruksområder i behandling eller skjuler det bare gammelt nytt?

Kurset er godkjent av psykologforeningen og legeforeningen som valgfrie kurs/ vedlikeholdsaktivitet (se nærmere info om «praktisk informasjon og påmelding»). 

Vi gleder oss!

Hilsen komitéen