7.-8. mars 2019 er det igjen tid for Leangkollseminaret!

Årets tema er «Regulering». Både pasientene våre og vi som behandlere kan ha utfordringer med regulering, det være seg indre eller ytre reguleringer. Hvilke utfordringer har pasientene våre med regulering? Hvordan kan vi hjelpe med å finne mer hensiktsmessige måter å regulere på? Hvordan påvirker ytre reguleringer oss som behandlere? Og hvordan regulerer vi oss selv i kontakt med pasienter?

Forelesninger av Einar Øverenget, Gro Trondalen, Gry Stålseth, Ole Jakob Madsen, Jørg Mørland og Dag Nordanger er bare noe av det vi kan glede oss til. Foredragsholdere 2019

Her finner du årets spennende program –  Program 2019

Det anbefales å være tidlig ute med påmelding, da tidligere seminarer har blitt raskt fulle. Påmelding finner du under «praktiske opplysninger og påmelding».

Vi gleder oss!

Hilsen komitéen

Reklamer