Om oss

Forumet har eksistert i 41 år. Det er en helt frittstående gruppe av leger og psykologer i rusfeltet som har som sin eneste oppgave å arrangere det årlige Leangkollseminaret i mars. Først i 2013 ble Forumet formelt stiftet, da var det ingen vei utenom: uten organisasjonsnummer kan man ikke få egen bankkonto og egen hjemmeside. De siste årene har vi samarbeidet tett med NFRAM (en fagmedisinsk forening i Legeforeningen) og «lånt» deres kasserer, organisasjonsnummer og bankforbindelse, men nå står vi på egne, uavhengige bein!