Om oss

Forumet har eksistert i 41 år. Det er en helt frittstående gruppe av leger og psykologer i rusfeltet som har som sin eneste oppgave å arrangere det årlige Leangkollseminaret i mars. Først i 2013 ble Forumet formelt stiftet, da var det ingen vei utenom: uten organisasjonsnummer kan man ikke få egen bankkonto og egen hjemmeside. De siste årene har vi samarbeidet tett med NFRAM (en fagmedisinsk forening i Legeforeningen) og «lånt» deres kasserer, organisasjonsnummer og bankforbindelse, men nå står vi på egne, uavhengige bein!

Dokumenter:
2013 – Referat fra stiftelsesmøte i Forum for leger og psykologer
2013 – Vedtekter for Forum for leger og psykologer

Her er historien om Leangkollseminaret:

Historikk oppdatert februar 2018

Kontaktinfo:
E-postadresse: leangkollenseminaret@gmail.com

Komiteen og styret består i 2019 av:

  • Øystein Berg Winsnes, psykologspesialist ved BUP Klostergata Trondheim
  • Gro Syversen, psykologspesialist ved Oslo Universitetssykehus
  • Erling Christen Bakken, overlege ved Oslo Universitetssykehus
  • Ingrid Greve Kostøl, psykolog ved Oslo Universitetssykehus
  • Petra Becker, overlege ved Helse Fonna HF
  • Martine Lingelem, lege i spesialisering ved Oslo Universitetssykehus
Reklamer