Foredragsholdere 2023

Aina Gullhaugen er psykologspesialist ved St. Olavs hospital. I sin doktorgrad på psykopati stilte hun spørsmål ved om vi bør redefinere dette begrepet. Det har hun senere gjort ved å utvikle Dynamisk Modell av Psykopati (DMP) og et tilhørende rammeverk for måling og behandling. Hun besøker oss på Leangkollen torsdag 26. januar for å dele av sin erfaring med denne spennende pasientgruppen, og blant annet svare på spørsmålet: Nytter psykoterapi for personer med psykopatiske trekk?

Jørg Mørland er professor emeritus ved Institutt for klinisk medisin (SERAF), Universitetet i Oslo og seniorforsker/fagdirektør i Folkehelseinstituttet. Han er utdannet lege fra Universitetet i Oslo og har doktorgrad i medisin fra samme sted i 1975 på en avhandling om alkohols biokjemiske virkemåter i lever. Han er spesialist i klinisk farmakologi og har vært professor i farmakologi ved Universitetet i Tromsø og Universitet i Oslo, leder for Statens rettstoksikologiske institutt og direktør for divisjon for rettsmedisinske fag ved Folkehelseinstituttet. Han har veiledet ca 30 kandidater til doktorgrad og publisert ca 400 vitenskapelige og en rekke populærvitenskapelige artikler om rusmidlers biomedisinske virkninger og omdannelse. Sammen med Helge Waal har han utgitt læreboken «Rus og avhengighet» (Universitetsforlaget). Mørland kommer til Leangkollen fredag 27. januar for å prate om Bruk av substanser i rusbehandling.

Maria Kjos Fonn (f. 1990) ble nominert til Tarjei Vesaas’ debutantpris og mottok Aschehougs debutantstipend for novellesamlingen Dette har jeg aldri fortalt til noen i 2014. Romanen Kinderwhore kom ut høsten 2018. Den fikk strålende kritikker, er oversatt til flere språk og ble blant annet nominert til Brageprisen og P2-lytternes romanpris. I 2020 kom Heroin chic, flere anmeldere utropte romanen til en av årets viktigste romaner. Den er også nominert til P2-lytternes romanpris og Natt & Dags Osloprisen. Maria Kjos Fonn har mottatt Tanums kvinnestipend og Mads Wiel Nygaards legat for sitt forfatterskap.

Dr. Lowan H. Stewart, MD, is a specialist Emergency Physician, practicing since 2003 in the US and in Norway. He trained at the University of New Mexico School of medicine, the University of Texas at Austin and Oregon Health and Sciences University. He served as Emergency Department Chair at WFH and as an associate clinical professor at OHSU in Oregon. He helped start the first public ketamine treatment unit in Scandinavia at Sykehuset Østfold. His current research interests include using novel psychoactive medications in the treatment of mood disorders and addiction. He is the medical advisor at PsykForsk, DPS Nordre Østfold for international trials on psilocybin, MDMA, ketamine and esketamine. He currently is the Regional Director of the nordics for Awakn Life Sciences at Awakn Clinics Oslo. Dr. Stewart is the co-founder of the Norwegian Association for Psychedelic Science, a member of the American Society of Ketamine Physicians and an associate editor for the Journal of Psychedelic Studies.  

Morten Øvrebø er psykologspesialist ved Avdeling for rusmedisin, Helse Bergen. Han har jobbet med mentaliseringsbasert terapi for samtidig rusmiddellidelse og personlighetsforstyrrelse siden 2015. Han er også involvert i forskningsprosjekt på pasientgruppen. Per tid jobber han blant annet med mannlige pasienter med samtidig ruslidelse og antisosial personlighetsforstyrrelse.

Elisabeth Lied Gikling er psykologspesialist ved Avdeling for rusmedisin, Helse Bergen, og teamkoordinator for MBT-team. Hun har jobbet med mentaliseringsbasert terapi for samtidig ruslidelse og personlighetsforstyrrelse siden 2015. Hun er involvert i forskningsprosjekt knyttet til behandling av mannlige pasienter med samtidig ruslidelse og antisosial personlighetsforstyrrelse. For tiden har hun permisjon fra sin kliniske stilling og er konstituert som seksjonsleder ved poliklinikken. 

Svein Kristian Øverland er psykologspesialist og seksjonssjef for Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet, rådgiver for Forvaringsavdelingen i Trondheim fengsel og politiet. Han har skrevet flere bøker og artikler, og er for tiden i et doktorgradsløp tilknyttet Kompetansesenteret for Sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital. 

Arne Johan Vetlesen er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo. Han arbeider med etikk, politisk teori og miljøfilosofi, på tverrfaglig vis med innslag av psykologi, sosiologi og sosialantropologi. Forfatter av nær 30 bøker, blant annet «Fra hermeneutikk til psykoanalyse» (m/ E. Stänicke, 1999), «Smerte» (2004; rev. utgave «Smerte i vår tid», 2020), «Evil and Human Agency» (2005), «Frihetens forvandling» (2009), «Studier i ondskap» (2014), «The Denial of Nature» (2015), «Hva skal vi svare våre barn?» (m/ R. Willig, 2018), «Etikk i klimakrisens tid» (m/ J.-O. Henriksen, 2020).  (Foto: Alf Øksdal)

Maren Ellingsen er utdannet psykologspesialist innen rus- og avhengighetspsykologi. Hun har jobbet i døgnavdeling for behandling av rusavhengighet i over 10 år, og jobber til daglig klinisk ved Seksjon rus- og avhengighetsbehandling voksen, OUS. Maren har i de siste årene samtidig jobbet med en studie av effekten av fysisk aktivitet på russug og psykisk helse.

Maia Mack er psykologspesialist med fordypning i rus- og avhengighetspsykologi og  familiepsykologi. Hun har arbeidet mange år ved Blå Kors poliklinikk i Oslo der de har lang erfaring med ulike former for atferdsavhengigheter som pengespillavhengighet, dataspillavhengighet og pornoavhengighet. Hun vil i sitt foredrag om pornoavhengighet ta for seg dette begrepet og dele erfaringer hun og hennes kollegaer i poliklinikken har gjort seg med å arbeide med denne problematikken de seneste årene.

Klaus A Vikeså har jobbet som lege i spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin på Manifestsenteret, og ved Oslo Universitetssykehus. Han har siden mars 2022 arbeidet som overlege ved poliklinikk for heroinassistert behandling på Ullevål.