Komiteen

Komiteen og styret består i 2022 av:

  • Gro Walø-Syversen, Psykologspesialist/PhD, psykologfaglig redaktør i Tidsskrift for Norsk psykologforening.
  • Ingrid Greve Kostøl, psykologspesialist ved Oslo Universitetssykehus
  • Erling Christen Bakken, overlege ved Vestre Viken HF
  • Petra Becker, overlege ved Helse Fonna HF
  • Martine Lingelem, overlege ved Oslo Universitetssykehus
  • Fredrik Runsjø, psykologspesialist ved Oslo Universitetssykehus
  • Andrea Eull, psykolog ved Vestre Viken HF

Ta kontakt med oss om du har spørsmål

E-postadresse: leangkollenseminaret@gmail.com