Komiteen

Komiteen og styret består i 2019 av:

  • Øystein Berg Winsnes, psykologspesialist ved BUP Helse Nord-Trøndelag
  • Gro Syversen, psykologspesialist ved Oslo Universitetssykehus
  • Erling Christen Bakken, overlege ved Oslo Universitetssykehus
  • Ingrid Greve Kostøl, psykolog ved Oslo Universitetssykehus
  • Petra Becker, overlege ved Helse Fonna HF
  • Martine Lingelem, lege i spesialisering ved Oslo Universitetssykehus
  • Hannah Plau, psykologspesialist ved Bærum DPS

Ta kontakt med oss om du har spørsmål

E-postadresse: leangkollenseminaret@gmail.com