Program 2019

 

Torsdag 07.03.18
09.00 – 10.00 Registrering
10.00 – 10.10 Innledning v/dagsansvarlig fra komitéen.
10.10 – 11.15 Einar Øverenget, professor i Filosofi ved Høgskolen i Innlandet

«Selvregulering og selvkontroll i et filosofisk perspektiv. Trekker linjer mellom indre og ytre regulering»

11.15 – 11.30 Pause
11.30 – 13.00 Jørg Mørland, professor v/SERAF

«Nevrobiologiske synspunkter vedrørende rusmidler og atferdsregulering»

13.00 – 14.00 Lunsj
14.00 – 15.00 Gro Trondalen, professor v/Norges Musikkhøyskole

«Musikkterapi og regulering»

15.00 – 15.15 Pause.
15.15 – 16.15 Regjeringen v/Anne Helene Tveit

«Status for rusreformen»

16.15 – 16.30 Pause
16.30 – 17.30 Lars Mehlum MD PhD

«Behandling av problematferd i et reguleringsperspektiv»

17.30 – 17.45 Årsmøte
19.30 Middag
Fredag 08.01.19
 09.00 – 09.05 Innledning v/dagsansvarlig fra komitéen.
09.05 – 10.30 Gry Stålsett, psykologspesialist

«Skam, tilhørighet og mening – regulerende faktorer for rusatferd»

10.30 – 10.45 Pause
10.45 – 12.15 Dag Nordanger, psykologspesialist v/RVTS-Vest

«Regulering som nøkkelbegrep i forståelsen av traumer i oppveksten»

12.15 – 13.15 Lunsj
13.15 – 14.15 Sverre Eika, «de narkomanes lege».

«Hvem skal regulere de som ingen andre kan regulere?»

14.15 – 14.30 Pause
14.30 – 15.15 Ole Jacob Madsen, professor v/Psykologisk institutt, UiO

«Selvregulering über alles?»

15.15 – 15.30 Avslutning v/komitéen.
Reklamer