Program 2023

Torsdag 26.01.2023
09.00-10.00Registrering med kaffe og rundstykker 
10.00-10.15Velkommen 
10.15-11.15Filosofiens bidrag til psykologiske modeller: ondskap og antisosialitet. Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi, UiO 
11.15-11.30Pause 
11.30-12.30Mentaliseringsbasert terapi for antisosial personlighetsforstyrrelse og samtidig ruslidelse. Elisabeth Lied Gikling og Morten Øvrebø, psykologspesialister ved Helse Bergen 
12.30-13.30Lunsj 
13.30-14.15Mentaliseringsbasert terapi for antisosial personlighetsforstyrrelse og samtidig ruslidelse.
14.15-14.30Pause 
14.30-15.15Nytter psykoterapi for personer med psykopatiske trekk? Aina Gullhaugen, psykologspesialist ved St. Olavs hospital
15.15-15.30Pause 
15.30-16.15Fysisk aktivitet i rusbehandling. Psykologspesialist og stipendiat Maren Ellingsen
16.15-16.30Pause 
16.30-17.30Seksuell sadisme: gammelt begrep men ny diagnose. Svein Kristian Øverland, psykologspesialist ved St. Olavs Hospital
17.30-18.00Årsmøte
19.30 – Seminarmiddag med musikalsk innslag.
Fredag 27.01.2023
09.00-09.45Bruk av substanser i rusbehandling. Prof. Em. Dr. med. Jørg Mørland
09.45-10.00Pause
10.00-10.45Bruk av substanser i rusbehandling. Prof. Em. Dr. med. Jørg Mørland
10.45-11.00Pause
11.00-12.00Heroinassistert behandling. Overlege Klaus Vikeså ved HABIO
12.00-13.00Lunsj
13.00-14.00Current evidence on the use of ketamine to treat alcohol and other substance use disorders. Dr. Lowan H. Stewart, MD
14.00-14:15Pause
14:15-15:00
Pornoavhengighet? Maia Mack, psykologspesialist ved Blå Kors Poliklinikk Oslo
15.00-15.15Pause
15.15-16.00Å spille ut smerten. Sårbarhet og iscenesettelse. Forfatter Maria Kjos-Fonn
16.00-16.15Oppsummering, evaluering og innspill til neste års seminar