Program 2018

 

Torsdag 08.03.17
09.00-10.00 Registrering
10.00-10.10 Åpning ved komitéen
10.10-10.30 Legeforeningen hilser
10.30-11.15 Henrik Syse, filosof v/ PRIO: «Finnes festens filosofi?»
11.15-11.30 Pause
11.30-12.30 Willy Pedersen, sosiolog og professor v/ UiO: «Fyllesex, lyst og smerte»
12.30-13.30 Lunsj
13.30-14.30 Ole A. Andreassen, professor og overlege v/ UiO: «Ny kunnskap om genetisk sårbarhet (og beskyttelse for) rus og psykiske lidelser»
14.30-14.45 Pause
14.45-15.45 Trond Aamo, overlege v/ St. Olavs hospital: «Festen i hjernen»
15.45-16.00 Pause
16.00-16.45

Odd Martin Vallersnes, spesialist i allmennmedisin v/ Legevakten i Oslo og førsteemanuensis v/ UiO: «Medaljens bakside»

16.45-17.00 Pause
17.00-17.45 Odd Storsæter: «Rus i rockehistorien»
17.45-18.00 Årsmøte
19.30 Middag

 

 

Fredag  09.03.17
09.00-09.30 Åpning av dagen v/Komitéen

Psykologforeningen hilser

09.30-10.15 Arne Bie, tidl. avdelingsleder v/ ARA-SSHf: «Rusfeltets historie»
10.15-10.30 Pause
10.30-11.30 Eline Borger Rognli, psykologspesialist og PhD.  v/ OUS: «Bruk av rusmidler som risikofaktor for psykose og grensen mellom rusutløst og psykose»
11.30-11.45 Pause
11.45-12.30 Ane H. Simonsen, psykologspesialist/ spesialrådgiver v/ RVTS Øst: «Fest i et barneperspektiv»
12.30-13.30 Lunsj
13.30-14.15 Fred Rune Rahm, psykiater v/Borgestadklinikken, Korus sør: «68-erne blir gamle – Hasj og vin på gamlehjemmet. Om rusmiddelbruk blant eldre»
14.15-14.30 Pause
14.30-15.15 Helene Sandvig, journalist i NRK: «Helene sjekker ut – Etisk linedans»
15.15-15.30 Avslutning v/Komitéen
Reklamer