Seminar 2014

2014: Hva ser vi i krystallkulen? Om trender i rusfeltet. 

Hege Gjessing, president i Legeforeningen, åpnet seminaret. Hun la vekt på at Legeforeningen har rus og psykiatri som ett av sine satsningsområder og at man gleder seg til den nye spesialiteten i rus-og avhengighetsmedisin kommer i sving.

Lars Svendsen, professor i filosofi ved Universitetet i Bergen fulgte opp tradisjonen fra mange tidligere Leangkollseminarer med å spenne opp en filosofisk himmel over seminaret. Han snakket om Rus, mening og kjedsomhet.

Svenn Torgersen, professor i psykologi ved Universitetet i Oslo diskuterte Diagnoser – hva er egentlig det? Han snakket om forholdet mellom diagnose og forstyrrelse og hvorledes det utvidede avhengighetsbegrepet dukker opp i dette landskapet. Det var mye å reflektere over for oss som bruker diagnoser som en viktig del av jobben vår.

Sissel Gran hadde satt som tittel på sitt innlegg: Det romantiske hektets psykologi. Om tilknytningsproblematikk, emosjonell avhengihetsatferd og kronisk frykt for å bli forlatt. Hun har også vært opptatt av om samlivsbrudd hos foreldre kan være en predisponerende faktor for rusmisbruk hos barna. En liten smakebit: Kronikk i Morgenbladet Her er hennes innlegg på seminaret: Det romantiske hektets psykologi Leangkollen 2014

Fred Rune Rahm fra Borgestadklinikken tok opp et fremtidsrettet tema: Rusmisbruk blant eldre. Det er stor bekymring for effekten av økt alkoholbruk i denne aldersgruppen, vil vi få økende helseskader, spesielt demens? Her er litt lesning om dette emnet: Eldre og bruk av rusmidler Innlegget finner du her: Sekstiåtterne, 45 år etter

Kalle Gjesvik tok opp et dagsaktuelt tema, nettet som avhengighetsskapende arena og den nye virtuelle verdenen i «second life». Her finner du et Foredrag om rollespill
Her er hans foredrag: Kalle Gjesvik liten

Vår faste «kunstpsykolog» Wenche Koldingsnes så inn i krystallkulen. Her er hennes innlegg: Koldingnes

Leder av seksjon for organisert kriminalitet ved Oslo Politikammer, Einar Aas informerte om nye trender i den illegale omsetningen av rusmidler. Mer om ham: Intervju med Einar Aas  Hans kollega Rune Vatland Swahn som har lang erfaring innen forebyggende politiarbeid delte presentasjonen med Aas. Her er noen av deres problemstillinger: Seksjon for Organisert Kriminalitet har stor spennvidde når det gjelder arbeids- og ansvarsområde.  Metodebruk, sivil tilnærming og miljøkunnskap er sentrale elementer. Bekjempelse av alvorlig narkotikakriminalitet er en hovedoppgave. Som følge av vårt nasjonale bistandsansvar er vi involvert i saker også utenfor Oslo, også de Tollvesenet initierer. Som følge av det vi erfarer har vi rent faglig ofte spurt oss selv om hva det norske markedet egentlig utgjør hva angår narkotika. Det er åpenbart snakk om innførsel av store mengder, og vi har rett og slett tatt opp spørsmålet om hvor stor markedets absorpsjonsevne kan være. Hvem er kjøperene? Det synes klart at miljøer utover de tradisjonelle rusmisbrukerene representerer en stor del av etterspørselen. Og er det etterspørselen som skaper tilbudet, eller omvendt, tilbudet som skaper etterspørselen? I den sammenheng har vi etterlyst nærmere analyser fordi spørsmålene er mange, men svarene få.

Dag Hessen ga oss nye vyer med innlegget vi har kalt Epigenetikk og arvesynd. Han er kjent for å være en glimrende formidler, og han har vært med oss på Leangkollen tidligere. Litt om ham: Dag O Hessen Her er hans innlegg: Epigenetikk_Arvesynd__2014_Hessen

Helsedirektoratet er vår trofaste støttespiller og hadde sin faste «spalte» Nytt fra Direktoratet. Gabrielle Welle-Strand informerte om den nye spesialiteten i rusmedisin og arbeidet med diverse veiledere og retningslinjer.

Vi hadde et spennende tilfang av foredragsholdere. Vi ønsket også å høre hvorledes deltakerne «ser inn i krystallkulen» og la inn et lite gruppearbeid.

Hva så deltakerne i krystallkulen?

2014 – Referat fra årsmøte i Forum for Leger og Psykologer