Seminar 2015

2015: Legalize it? Etter den søte kløe må vi behandle den sure svie. 

Torsdag hørte vi:

Rusen og det liberale demokratiet ved Lars Fredrik Svendsen, professor i                           filosofi ved Universitetet i Bergen.

En-rettighets-og-konsekvensetisk-analyse-av-narkotikapolitikken

Pest eller kolera? Hvilke rusmidler hadde vært aktuelle for legalisering hvis                           man skulle velge på nytt i dag? ved Trond Oskar Aamo, lege og avd.sjef ved                       avd. for klinisk farmakologi St. Olavs hospital.

Pest eller kolera?

Prof. David Nutts nye skadevirkningsskala (artikkel publisert i Lancet)

Cannabis utifrån legaliseringsaspekter ved Thomas Lundquist, professor i                           psykologi, Universitetet i Lund.

Cannabis utifrån legaliserings aspekter

Paneldebatt mellom representanter fra Actis og Minerva med innspill fra                             publikum.

Siste nytt fra Helsedirektoratet og årsmøte med valg av nye                                                 komiteemedlemmer.  Siste nytt

Minikonsert av spellemannsvinner Ellen Sofie Hovland.  Musikken til Ellen Sofie 

Fredag hørte vi:

Medikamentassistert avhold med naltrekson: klinisk forskning og erfaringer                         fra norske opiatavhengige ved Nikolaj Kunøe, psykolog og postdoc., Senter                       for Rus-og Avhengighetsforskning, Universitetet i Oslo.

Medikamentassistert avhold med naltrekson

Mentaliseringsbasert terapi. Å forstå og behandle ruslidelser i lys av                                     mentaliseringsbasert tenkning og metode ved Kari Lossius,                                                 psykologspesialist og klinikkdirektør for Stiftelsen Bergensklinikkene.

MBT-prosjekt i Bergen og MBT 

Når regjeringen overprøver legen i valg av medikament for pasientbehandling                    og Fjellet som fødte en mus: følgene av stengningen av Nygårdsparken ved                       Ola Jøsendal, overlege og leder for Avd. for rusmedisin ved Haukeland                                Universitetssykehus.

Heroinbehandling og Nygårdsparken

Rus og mening ved Tian Sørhaug, professor i antropologi, Universitetet i Oslo.

Litt om Tian Sørhaug