Seminar 2017

Torsdag 9. mars hørte vi:

Lars Fredrik Svendsen, filosof: Autonomi og paternalisme

Liliana Bachs, lege og spesialist i klinisk farmakologi: Nevrobiologisk blikk på fri vilje ved avhengighet.

Nevrobiologisk blikk på fri vilje ved avhengighet.

Tom Barth, psykologspesialist: «Bestemme selv!» …mer robust eller ganske naivt? Synspunkter fra Motiverende Intervju og selvbestemmelsesteori.

Pål Kraft, professor og instituttleder: Rusmiddelavhengighet – et psykologisk perspektiv.

Rusmiddelavhengighet – et psykologisk perspektiv

Erik Tresse, gestaltterapeut: Verdighet i tvangen.

Kristian Mjaaland, PhD i sosiologi ved UiB: Tvangsbehandling i tverrfaglig spesialisert behandling: Helse- og omsorgstjenesteloven § 10-2.

Tvingende nødvendig

Fredag 10. mars hørte vi:

Randi Rosenqvist, rettspsykiater og sakprosaforfatter: Er helserettighetslover blitt en sovepute for myndighetenes  omsorgsplikt for de svakeste?

Er helselovene blitt en sovepute for myndighetenes omsorgsplikt

Siri Erika Gullestad, professor i klinisk psykologi v/UiO og psykoanalytiker: Autonomi – et analytisk perspektiv

Shahram Shaygani, psykiater, psykoanalytiker, overlege Trasoppklinikken og leder for Senter for sekulær integrering. Ruslidelse som en tilknytningsforstyrrelse.

Paul Leer Salvesen, teolog, professor i etikk v/UiA, og forfatter: Autonomi og lojalitet – kolliderer de i etikken?

Autonomi og lojalitet – kolliderer de i etikken?

Vigdis Hjorth, cand.mag. og forfatter: Vin får meg til å føle slik jeg burde føle meg uten vin.