Seminar 2018 – «40-års jubileum»

Torsdag 8. mars hørte vi:

Henrik Syse, filosof v/ PRIO: Finnes festens filosofi?

Willy Pedersen, sosiolog og professor v/ UiO: Fyllesex, lyst og smerte

Ole A. Andreassen, professor og overlege v/ UiO: Ny kunnskap om genetisk sårbarhet (og beskyttelse for) rus og psykiske lidelser

Trond Aamo, overlege v/ St. Olavs hospital: Festen i hjernen

Odd Martin Vallersnes, spesialist i allmennmedisin v/ Legevakten i Oslo og førsteemanuensis v/ UiO: Medaljens bakside

Odd Storsæter: Rus i rockehistorien

Fredag 9. mars hørte vi:

Arne Bie, tidl. avdelingsleder v/ ARA-SSHf: Rusfeltets historie

Eline Borger Rognli, psykologspesialist og PhD.  v/ OUS: Rusmidler som risikofaktorer for psykose

Ane H. Simonsen, psykologspesialist/ spesialrådgiver v/ RVTS Øst: Fest i et barneperspektiv

Fred Rune Rahm, psykiater v/Borgestadklinikken, Korus sør: 68-erne blir gamle – Hasj og vin på gamlehjemmet. Om rusmiddelbruk blant eldre

Helene Sandvig, journalist i NRK: Helene sjekker ut – Etisk linedans