Seminar 2019 – «Regulering»

Tema for Leangkollseminaret 2019 var «Regulering». Både pasientene våre og vi som behandlere kan ha utfordringer med regulering, det være seg indre eller ytre reguleringer. Hvilke utfordringer har pasientene våre med regulering? Hvordan kan vi hjelpe med å finne mer hensiktsmessige måter å regulere på? Hvordan påvirker ytre reguleringer oss som behandlere? Og hvordan regulerer vi oss selv i kontakt med pasienter?

På seminaret hørte vi:

Einar Øverenget, professor i filosofi – «Selvregulering og selvkontroll i et filosofisk perspektiv. Trekker linjer mellom indre og ytre regulering«

Jørg Mørland, professor v/SERAF – «Nevrobiologiske synspunkter vedrørende rusmidler og atferdsregulering»

Gro Trondalen, professor v/Norges Musikkhøyskole – «Musikkterapi og regulering»

Anne Helene Tveit, psykologspesialist – «Status for rusreformen»

Lars Mehlum MD PhD – «Behandling av problematferd i et reguleringsperspektiv»

Dag Nordanger, psykologspesialist v/RVTS-Vest – «Regulering som nøkkelbegrep i forståelsen av traumer i oppveksten»

Sverre Eika, «de narkomanes lege» – «Hvem skal regulere de som ingen andre kan regulere?»

Ole Jacob Madsen, professor v/Psykologisk institutt, UiO – «Selvregulering über alles?»